برای وضعیت بسیار من به او شبیه است

هدف

در اینجا این احتمال نیز وجود دارد که از آنجا که شما بایگانی مقاله ای در مورد مشترکین ما دارید ، اغلب مواردی فراتر از فقط می خوانید.

چالش

در اینجا این احتمال نیز وجود دارد که از آنجا که شما بایگانی مقاله ای در مشترکین ما دارید ، اغلب چیزهای فراتر از مقالات اصلی شما را می خوانیم. مشترک شما علاقه مند به است.

  • تاریخ
    1399,04,13
  • نام مشتری
    کریم بوستانی
  • نوع پروژه
    طراحی ، ساختمانی