قیمت پلن قیمت پلن قیمت پلن قیمت پلن قیمت پلن
قیمت پلن

قیمت های ما
برای خدمات زیر.

 • دسترسی کامل
 • چند کاربره
 • برگشت پول
 • پشتیبانی
2300 تومان ماهیانه

ساندویچ

عادی
 • دسترسی کامل
 • چند کاربره
 • برگشت پول
 • پشتیبانی
6000 تومان ماهیانه

مترو

پرمیوم
 • دسترسی کامل
 • چند کاربره
 • برگشت پول
 • پشتیبانی
9500 تومان ماهیانه

برگر

شرکتی
 • دسترسی کامل
 • چند کاربره
 • برگشت پول
 • پشتیبانی
پلن قیمت گذاری

قیمت پلن ها و
خدمات ما.

مترو

مترو

39 هزار تومان
هفتگی

برای تمامی مشاغل

  • آماده و سریع
  • 50 گیگ فضا
  • 24 ساعت پشتیبانی
  • مدیریت حرفه ای
  •  
 •  
ساندویچ

ساندویچ

99 هزار تومان
ماهیانه

برای تمامی مشاغل

  • آماده و سریع
  • 50 گیگ فضا
  • 24 ساعت پشتیبانی
  • مدیریت حرفه ای
  •  
 •  
برگر

برگر

400 هزار تومان
سالیانه

برای تمامی مشاغل

  • آماده و سریع
  • 50 گیگ فضا
  • 24 ساعت پشتیبانی
  • مدیریت حرفه ای
  •  
 •  
پلن های قیمت <br> خدمات ما.
پلن های قیمت خدمات ما. پلن های قیمت خدمات ما.
پلن های قیمت خدمات ما. پلن های قیمت <br> خدمات ما.
پلن های قیمت <br> خدمات ما. پلن های قیمت <br> خدمات ما.

پلن های قیمت
خدمات ما.

59 هزار تومان

رایگان

ویژگی ها

 • دسترسی به همه امکانات
 • تک کاربره
 • بدون اپدیت
99 هزار تومان

حرفه ای

تک کاربره

ویژگی ها

 • دسترسی به همه امکانات
 • چند کاربره
 • ده گیگ فضا
 • سرعت بسیار بالا
499 هزار تومان

پلاس

چند کاربره و ماهیانه

ویژگی ها

 • دسترسی به تمامی امکانات
 • چند کاربره
 • 15 گیگ فضا
 • سه برابر سرعت
 • پشتیبانی 24 ساعته
قیمت پلن ها

انخاب سرویس ها و
پلن ما.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

مترو
260 هزار تومان
برای همه مشاغل
  • 50 گیگ فضا
  • حساب کاربری
  • 24 ساعت پشتیبانی
  • مدیریت حرفه ای
انتخاب
حرفه ای
300 هزار تومان
  • 50 گیگ فضا
  • حساب کاربری
  • 24 ساعت پشتیبانی
  • مدیریت حرفه ای